TOLERANCE IS MY BEST FRIEND

Mūsų Siesikų gimnazija nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio dalyvauja Erasmus+ KA2 mokyklų mainų strateginių partnerysčių projekte. Projekto trukmė 2018-2020 metai.

Biudžetas 25 542 eurų iš Europos Sąjungos lėšų.

Projekto pavadinimas – Tolerance is my best friend ( Tolerancija yra geriausia mano draugė).

 

Projekto tikslas – skatinti mokinių toleranciją kitų šalių papročiams, kultūroms, tradicijoms, religijoms, žmonėms su dvasine ir fizine negalia. Projekto uždaviniai – pažinti kitų šalių kultūras, žmonių gyvenimo būdą, istoriją, papročius, išmokti kitų šalių kalbos, kulinarijos, nacionalinių šokių ir dainų, remti senelius ir beglobius vaikus, tolerantiškai elgtis su tautinėmis mažumomis, neįgaliais vaikais.

Projekto dalyviai yra 5 užsienio partneriai: Lenkijos Lodzės miesto Szkola Podstawowa nr.26 im. Armii „Lodz“ w Zespole , Bulgarijos Bozhurishte miesto SU Letets Hristo Toprakchiev mokykla, Rumunijos Targovistės miesto Scoala Gimnaziala Vasile Carlova, Italijos San Giovanni La Punta miesto Liceo Statale „E.Majorana“, Lietuvos Ukmergės r. Siesikų gimnazija. Lenkijos mokyklos mokytoja Agnieszka Szelinga yra viso projekto „Tolerance is my best friend“ koordinatorė. Jai turime atsiskaityti dalį atliktų darbų, o visus kitus Lietuvos nacionalinei agentūrai.

Projekto programoje numatyta daug darbų: skaidrių kūrimai, plakatų gamyba, ieškojimas informacijos apie žaidimus, kalėdines tradicijas, geriausias atostogų praleidimo vietas Lietuvoje, populiarios muzikos atlikėjus, tolerancijos savaitės organizavimas, ryšių užmezgimas su pabėgėlių centru Rukloje ir Deltuvos senelių namais, parodų organizavimas, projekto sklaida visose įmanomose žiniasklaidos priemonėse, novelių kūrimas tolerancijos tema, nacionalinių saldumynų gaminimas, dovanėlių mamos dienai gaminimas.

Taip pat reikia pagaminti daug produktų: kalendorių, elektroninę knygą, PowerPoint pristatymus įvairiomis temomis, katalogą apie tai, kur galima praleisti atostogas projekto partnerių šalyse, maisto gaminimo knygelę, nuotraukų albumus, mokinių literatūrinės kūrybos knygą, filmą.

Mūsų gimnazijos projekto koordinatorė Violeta Grigaliūnienė. Projekto nariai: Gražina Savilionienė. Edita Ciemnolonskienė, Rasa Kuliavaitė, Ona Motiejūnienė, Elvyra Balnienė, Lina Sakalauskienė, Marytė Talalienė, Alvydas Grigaliūnas. Taip pat mokiniai: Lukas Sakalauskas, Tomas Veselka, Upė Skirmantaitė, Elisa Jatkauskaitė, Evita Žliobaitė, Gintarė Smailytė, Kornelija Gvozdaitė, Ieva Bakanauskaitė, Deimantė Jovaišaitė, Ugnius Stašaitis,

Toma Razvadauskaitė, Simona Bačėnaitė, Linas Mackevičius, Gunda Savilionytė, Karolina Maželytė, Greta Palčinskaitė, Simona Žitaveckaitė.

Pati maloniausia projekto veikla yra tarptautiniai partnerių susitikimai. 2018-2019 m.m. vyksta susitikimai Lenkijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje. 2019-2020 m.m. susitikimai Italijoje, Rumunijoje ir dar kartą Lenkijoje.

2018 m. lapkričio mėn. įvyko pirmasis mokytojų susitikimas Lenkijoje, Lodzės mieste. Jame dalyvavo du mokytojai –Violeta Grigaliūnienė ir Alvydas Grigaliūnas. Viena iš būtinų sąlygų dalyvauti partnerių susitikime – anglų kalbos mokėjimas ir taip pat dalyvavimas projekto veiklose.

2019 m. vasario 25- kovo1 dienomis įvyko pirmasis praktinis susitikimas Bulgarijoje, Bozhurishte mieste. Jame dalyvavo 3 mokytojos: Violeta Grigaliūnienė, Marytė Talalienė, Lina Sakalauskienė ir 4 mokinės: Greta Palčinskaitė, Karolina Maželytė, Simona Bačėnaitė ir Simona Žitaveckaitė. Projekto dalyviai pristatė tradicinius šalių žaidimus, dalyvavo meno dirbtuvėlėse, ekskursijose į vaikų namus, nuostabias gamtos vietas, istorinį miestą Plovdivą. Susipažino su Bulgarijos papročiais, šokiais, tradiciniais patiekalais.

2019 m. gegužės 6-10 dienomis įvyks antrasis praktinis susitikimas mūsų gimnazijoje. Atvyks 19 mokinių ir 9 mokytojai. Projekto dalyvių laukia įdomios veiklos, skautų programa, ekskursijos į Vilnių, Trakus ir Anykščius, nacionalinių patiekalų gaminimas su Užugirio muziejaus edukacinėmis programomis, piknikais, dainomis ir šokiais. Mokiniai dalyvaus fotografijos ir interneto saugumo dirbtuvėlėse. Kitos šalys susipažins su Lietuvos papročiais, šokiais, dainomis ir tradiciniais patiekalais.

2019 m. lapkričio mėnesį įvyks trečiasis praktinis susitikimas Italijoje. Ten dalyviai pristatys savo kūrybinius literatūrinius darbus, dalyvaus kūrybinėse literatūrinėse ir muzikinėse dirbtuvėlėse, ekskursijose. Aplankys pabėgėlių centrą ir įžymias Sicilijos vietas. Susipažins su Italijos papročiais, šokiais, dainomis ir tradiciniais patiekalais.

2020 m. kovo mėnesį įvyks ketvirtasis praktinis susitikimas Rumunijoje. Projekto dalyviai atskleis savo talentus, patys dainuos ir pristatys mylimiausias savo dainas ir jų atlikėjus, dalyvaus tradicinių ir šiuolaikiškų šokių, dirbtuvėlėse. Susipažins su Rumunijos papročiais, šokiais, dainomis ir tradiciniais patiekalais.

2020 m. gegužės mėnesį įvyks penktasis praktinis projekto susitikimas Lenkijoje. Projekto dalyviai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėlėse, susitiks su žydų bendruomene, aplankys didžiausias Europoje žydų kapines, dalyvaus ekskursijose. Susipažins su Lenkijos papročiais, šokiais, tradiciniais patiekalais. Bus įvertintos dviejų metų projekto veiklos.


 

Why is it important to be tolerant nowadays?

 There are lot of different people in the world and all of them are equal. Every human being should have right to live freely, according to their understanding and opinions. Tolerance is what makes life based on individuality possible and being able to accept others as they are is crucial to wellness of our society.

 Tolerance extends our capacity to new ideas. One of the reasons why human society is developing is openess to new and contravercial opinions about life. And without tolerance it would not be possible, becouse if someone immediatly deny others persons ideas we can not move forward with creating new ones. So that ignorance just does no good for everyones life.

 Our capacity to be generous towards different people makes world a better place for all of us. Ability to do not judge others becouse of the diverse looks, opinions or beliefs creates space for everyones authentic lifestlyes and makes freedom to lead various persons lifes in individual way- how every human being wants to live.

 So tolerance is one of the human quality that everyone should develop, becouse it makes positive effect on society at large and can help to make progress in better understanding of the world.

211words. Linas Mackevičius


 

Mes ir vėl Lodzėje


Ukmergės rajono Siesikų gimnazija pradėjo savo antrojo Erasmus + projekto apie toleranciją veiklas. Tai buvo projekto partnerių mokytojų susitikimas Lenkijoje, Lodzės mieste. Lodzė yra labai mūsų mokyklai savas miestas, todėl kad turime jau trečią projektą jame. Dabar bendradarbiaujame su antra mokykla, kuri yra labai moderni  ir daug žadanti: interaktyvios grindys, lentos, moderni kalbų ir chemijos laboratorija, kino teatras, daugybė pagalbos priemonių neįgaliems vaikams. Prie to daugiausia prisidėjęs mokyklos direktorius Mikelis Rožanskis, kuris yra visiškai atsidavęs mokyklai. Mokinių skaičius kasmet vis didėja, nežiūrint į tai kad Lenkija irgi turi daugybę švietimo problemų.


Susitikime dalyvavo mokytojai iš Bulgarijos, Sicilijos, Rumunijos, Lenkijos ir mūsų mokyklos. Buvo labai įdomu išgirsti ir pamatyti šių šalių, miestų, mokyklų ir švietimo sistemų pristatymus. Nors visi esame iš Europos,  tačiau yra daugybė vertinimo, egzaminų vykdymo, mokyklinės ir užklasinės veiklos skirtumų. Italijos mokiniai mokosi 6 dienas savaitėje tačiau turi daugiau laisvo laiko kasdien. Kai kuriose šalyse, kaip pavyzdžiui Lenkijoje ir Bulgarijoje, mokiniai vertinami 6 balų sistema.


Mūsų naujojo projekto partneriai  nenuvylė mūsų – tai tikrai puikūs, draugiški, linksmi ir darbštūs žmonės, nusiteikę bendradarbiauti. O kaimynai lenkai – kaip visada be galo svetingi ir paslaugūs, nepaliekantys nė valandėlei be dėmesio. Bus labai malonu sugrįžti į šį miestą 2020 metų pavasarį su didesne, mokinių delegacija.
Projekto koordinatorė Violeta Grigaliūnienė


 

Lapkričio 12-16 dienomis Siesikų gimnazijoje vyko Tolerancijos savaitės renginiai. Šių metų tolerancijos simbolis yra raktas iš širdies į širdį. Todėl vyresnieji mokiniai buvo pakviesti į raktų gaminimo dirbtuvėles. Jie iš modelino lipdė raktus, džiovino ir dekoravo juos įvairia technika. Raktai buvo nuostabūs ir juos gavo mokyklos pradinukai ir Ruklos pabėgėlių centro vaikai. Nes mūsų mokiniai nori būti tolerantiški visiems žmonėms. Todėl grupė aštuntos, trečios ir ketvirtos gimnazijos klasių mokinių, paruošę puikų koncertą, su dovanėlėmis aplankė Deltuvos senelių namus ir Ruklos vaikus. Visi labai džiaugėsi tokiais dosniais svečiais.

Visos savaitės renginius apvainikavo Tolerancijos koncertas lapkričio 16 dieną. Jo dalyvaviai: 6-8 ir I-III gimnazijos klasių mokiniai turėjo paruošę namų darbą - jie tapo Ispanijos, Graikijos, Japonijos, Turkijos ir Indijos šokėjais, demonstravo šių šalių tautinius drabužius ir netgi išmoko prisistatyti jų kalbomis. Buvo labai smagu stebėti indiškais sariais apsirengusių 8 klasės merginų šokį, III klasės gimnazistes, šokančias graikų šokį sirtakį arba I klasės gimnazistę geišą Gustę.

Tolerancija, pakantumas kitoms tautoms, kitokiems žmonėms, nei esame mes, mokytojai, mūsų mokiniai, yra labai svarbus dalykas, ypač mūsų laikais, kai yra tokia žmonių,  tautų ir religijų įvairovė, kai yra labai  svarbu išsaugoti taiką ir santarvę pasaulyje.

Violeta Grigaliūnienė,
projekto "Tolerancija - geriausia mūsų draugė" koordinatorė


 

Siesikų gimnazijos Erasmus+ projekto grupės viešnagė Bulgarijoje


Ankstų vasario 23 dienos rytą, Erasmus+ projekto „Tolerancija yra mano geriausia draugė” dalyvės Simona Žitaveckaitė, Greta Palčinskaitė, Simona Bačėnaitė ir Karolina Maželytė, kartu su mokytojomis Violeta Grigaliūniene, Lina Sakalauskine bei Maryte Talaliene keliavo į Bulgariją.


Pirmoji jų stotelė buvo nuostabioji Sofija. Po ilgų ir smagių nuotykių, bandant surasti viešbutį, keliautojos buvo apdovanotos skania vakariene restorane bei geru poilsiu. Sekmadienį projekto dalyvės artimiau susipažino su Sofija, aplankė nuostabius mineralinius baseinus lauke su vaizdu į kalnus bei pasigrožėjo vienu seniausių vienuolynų Europoje „Rila Monastery”.


Pirmadienį keliautojos pagaliau susipažino su miestu Bozhurishte bei jame esančia mokykla. Čia susirinko visi projekto partneriai iš Lenkijos, Sicilijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Po ekskursijos po mokyklą, vyko šalių prisistatymai, buvo rodomos įvairios skaidrės apie švietimo sistemas, miestus ir mokyklas. Veiklos tęsėsi net iki 17 valandos! Po tokios darbingos dienos merginos išsiskirstė, nekantriai laukdamos rytojaus.
Antradienis prasidėjo aktyviai – visi žaidė projekte dalyvaujančių šalių tradicinius žaidimus. Paskui visi projekto dalyviai važiavo į Sofiją. Ten gidės artimiau supažindino su sostinės istorija, aprodė gražiausias ir svarbiausias miesto vietas. Dalyviai aplankė įspūdingą Aleksandro Nevskio Katedrą, Rusų cerkvę, kurioje galima parašyti norą ir jis būtinai išsipildys.


Trečiadienį keliauninkai apsilankė privačiuose  vaikų namuose, nuvežė našlaičiams lauktuvių bei pamatė nuostabius Kontenskio krioklius. Vaizdas buvo nepakartojamas! Ketvirtadienio planuose buvo kelionė į Plovdivą – Europos kultūros sostinę. Projekto dalyviai buvo artimiau supažindinti su šio nuostabaus miesto istorija. Tai tikras bulgariškas miestas su senovinėmis gatvelėmis, pastatais, romėnų amfiteatru. Dėl nepakartojamų vaizdų diena prabėgo nepastebimai, tačiau paliko daug įspūdžių.


Penktadienis, deja, buvo paskutinė vizito diena. Bulgarijoje kovo 1-ąją dieną, žmonės švenčia pavasario, atgimimo šventę Babą Martą. Jos metu tradiciškai riša vieni kitiems rankų darbo raudonos ir baltos spalvos apyrankes, kurios simbolizuoja meilę bei sėkmę. Kuo daugiau turi apyrankių, tuo daugiau mylimų žmonių turi. Jas reikia dėvėti iki tol kol pamatysi gandrą, tuomet apyrankę reikia užkabinti ant žydinčio medžio arba pakišti po akmeniu. Taigi dalyviai turėjo galimybę susipažinti su šia nuostabia tradicija, netgi pačios iš siūlų pynė raudonai baltas apyrankes . Taip pat projekto dalyviams buvo paruoša viktorina, suplanuotos kūrybinės veiklos, mažieji bulgarai ne tik parodė, bet ir pamokė kaip šokti tradicinius bulgarų šokius.


Vakare laukė dar viena staigmena – atsisveikinimo vakarėlis kavinėje ir milžiniškas projekto tortas. Visi projekto dalyviai paskutinį vakarą praleido kartu. Buvo labai liūdna atsisveikinti su gražiąją Bulgarija bei nuostabiais jos žmonėmis. Tačiau visi geri dalykai nesitęsia amžinai – kovo 2-ąją dieną merginos paliko šalį. Visos liko patenkintos ir nustebintos šio vizito.