ILGALAIKIAI TIKSLAI 2023-2025 METAMS

  1. Taikyti atnaujintą ugdymo turinį ugdymo procese.                                                       
  2. Gerinti ugdymo kokybę ir efektyvumą.
  3. Stiprinti mokyklos vaidmenį ir įvaizdį visuomenėje