Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

 

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;

3. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

6. vaikų dienos priežiūra, kodas 88.91;

7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

8. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

9. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.