projektas                 ukmerge logotipas                 siesikai logotipas                                                                                            

Projektas „Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0028

Projekto tikslas – padidinti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą.

Bendra projekto vertė -1.030.164,60 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo lėšos - 875.639,90 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 77.262,34 Eur,  Savivaldybės biudžeto lėšos – 77.262,36 Eur.

Numatyta projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto pareiškėjas  - Ukmergės rajono savivaldybės administracija; Projektas įgyvendinamas su partneriais: Ukmergės Antano Smetonos gimnazija ir Ukmergės r. Želvos gimnazija.

Projekto lėšomis bus atliekami edukacinių patalpų vidaus remonto darbai, įsigyta moderni įranga ir baldai. Bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės, kur mokiniai galės patogiai jaustis, estetiška ir patraukli aplinka skatins moksleivius aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą.

Projekto metu numatoma modernizuoti bibliotekos ir skaityklos patalpas, 14 klasių-kabinetų patalpas, laboratoriją, aktų salę, koridorių erdves ir vizualiniu bei funkciniu ryšiu su I aukšto koridoriumi besisiejančią holo erdvę. Hole esanti budėtojo vieta bus atskiriama stiklinėmis pertvaromis ir tokiu būdu holo erdvėje bus sukurta vieta vyresnių klasių mokinių poilsiui bei namų darbų ruošai. Aktų salės priekinė siena bus dažoma 3D dažais, gimnazijos pastato I-ojo aukšto koridorių sienos - emulsiniais dažais. Visose modernizuojamose patalpose po vieną sieną ar jos dalį bus dažoma rašomųjų lentų dažais.

Bibliotekoje ir skaitykloje bus įrengtos sieninės knygų lentynos, patalpos aprūpintos pufais ir sėdmaišiais, pastatyti keturviečiai skaitytojų stalai su kėdėmis. Modernizuojamoje laboratorijoje numatoma įsigyti didelių matmenų laboratorinį stalą, aktų salėje įrengti apšvietimo sistemą. 2 pradinėse klasėse bus pastatomi trapecijos formos dviviečiai mokykliniai suolai su kėdėmis, įrengiami amfiteatrai-lentynėlės ir atviros knygų lentynos - Viena pradinio ugdymo klasė bus aprūpinta interaktyviuoju stalu. Lietuvių k. ir biologijos kabinetai bus aprūpinti naujais mokykliniais suolais su kėdėmis. Bus modernizuojamos mokytojų darbo vietos, įsigyjant modernius mokytojo stalus. Visose modernizuojamose klasėse, laboratorijoje, aktų salėje bus įrengiami šviesai nepralaidūs roletai. Koridoriuose ir hole įrengiami laiptiški suoleliai mokymuisi ir poilsiui, pastatomi skirtingų formų ir matmenų pufai bei individualaus mokymosi/poilsio nameliai. Visos modernizuojamos klasės bus aprūpintos modernia technologine įranga ir baldais.